Home » 2012 » January

młody w teatrze

Wniosek by zaprzestać szkolnych, zorganizowanych wymarszów do teatru wydaje mi się trochę na wyrost. Czemu spektakl ma się zawsze odbywać w atmosferze skupienia i kontemplacji sztuki? Dla aktorów czasem nieoczekiwany odbiór spektaklu jest przecież też doświadczeniem zawodowym. Czasem bolesnym ale taki jest koszt uprawiania sztuki. Dobrowolnie decydują się...
Continue reading »