Home » Uncategorized » kultury

kultury

Przywołane kraje anglosaskie były tworzone od podstaw, po wybiciu tubylców.
Integracja napływających osadników odbywała się przez pokolenia, nie bez napięć.UE powinna wprowadzić programy przeciwdziałania fanatyzmowi religijnemu. Potrzebna jest ofensywa edukacyjna, polityczna i propagandowa przeciw religijnemu fanatyzmowi w skali świata, jak w XX wieku przeprowadzono skuteczną ofensywę przeciw komunizmowi (oraz nazizmowi). Trudno powiedzieć, czy obecny problem będzie trwał dłużej czy krócej, ale trzeba się przygotować na długą pracę.
No i była przestrzeń do zagospodarowania, prawie nieograniczona.
Osadzenie w gęsto zaludnionej Europie zwartych i licznych populacji o odmiennej kulturze ma granice. Po przekroczeniu pewnego pułapu -3-5%, agresywnie narzucają swe wzorce kulturowe otoczeniu.
Czyj teren, tego religia? UE powinna wprowadzić programy przeciwdziałania fanatyzmowi religijnemu. Potrzebna jest ofensywa edukacyjna, polityczna i propagandowa przeciw religijnemu fanatyzmowi w skali świata, jak w XX wieku przeprowadzono skuteczną ofensywę przeciw komunizmowi (oraz nazizmowi). Trudno powiedzieć, czy obecny problem będzie trwał dłużej czy krócej, ale trzeba się przygotować na długą pracę.
Sam islam nie jest zagrożeniem.
Tylko jego skrajna postać, eksportowana z krajów Zatoki, wsparta potężnym strumieniem finansowym. To stamtąd rekrutuję się zamachowcy, bądź jak w przypadku Czeczenów, za pieniądze Saudów są rekrutowani i indoktrynowani.
Zezwalanie na to, to największy błąd zachodnich elit.
Pakistan, Indonezja, Sudan, terrorystów nie eksportują, ani nie tworzą.
Nasi sojusznicy, tak.